Vegetarijanstvo

Vegetarijanska prehrana

Vegetarijanska prehrana doista ima ulogu u duhovnom životu. Čistoća je za tragaoca najvažnija. Tu čistoću moramo izgraditi u tijelu, u području životne energije i u umu. Kad jedemo meso, nasrtljiva životinjska svijest ulazi u nas. Živci su nam uzburkani i nemirni, a to se može kositi s našom meditacijom. Ako tragalac ne prestane jesti meso, on uglavnom neće doživjeti profinjena iskustva ni suptilne vizije.

Jednom je davno životinjska svijest bila nužna za napredovanje. Životinje su po prirodi agresivne, ali istodobno u životinjskoj svijesti ima nešto dinamičnog poriva. Da nemamo životinjskih osobina, bili bismo nepokretni kao drveće, ili bismo ostali u svijesti kamena u kojemu nema ni razvoja ni pomaka. No, na nesreću životinjska svijest sadrži također i mnoge neprosvijetljene i rušilačke osobine. Sada smo ušli u duhovni život, pa uloga životinjske svijesti u našem životu više nije potrebna.

Od životinjske svijesti prešli smo u ljudsku svijest, a sada pokušavamo ući u božansku svijest.

Blagost voća i povrća pomaže nam da u unutarnjem i vanjskom životu izgradimo osobine ljubaznosti, blagosti, jednostavnosti i čistoće. Ako smo vegetarijanci, to pomaže našem unutarnjem biću da ojača svoje postojanje. U sebi molimo i meditiramo, izvana nam hrana koju uzimamo od Majke Zemlje također pomaže dajući nam ne samo energiju, već i težnju.

Neki ljudi misle da je meso ono što im daje snagu. No, ako zađu duboko u nutrinu, otkrit će da je upravo njihova predodžba o mesu ona koja im daje snagu. Ta se predodžba može izmijeniti u osjećaj da nije meso, već duhovna energija koja prožima nečije tijelo ono što mu daje snagu. Ta energija proizlazi iz meditacije, kao i od pravilne prehrane. Snaga koja se može dobiti od težnje i meditacije beskrajno je veća od snage koja se može dobiti od mesa.

Mnogi su duhovni tragaoci zaključili da je vegetarijanac u položaju brže napredovati u duhovnom životu. No, uz vegetarijansku se prehranu mora i moliti i meditirati. Ako netko ima težnju, vegetarijanstvo će mu znatno pomoći. Čistoća tijela doprinijet će da njegova težnja postane jača i usrdnija. S druge strane ne znači, ako netko nije vegetarijanac, da neće duhovno napredovati ili da neće biti sposoban spoznati Boga.